Comuna Serbauti este situată în partea de nord-vest a judeţului Suceava, la 18 km distanţă de Rădăuţi şi la 26 km distanţă de municipiul Suceava;
Componenţa: Serbauti – centru administrativ şi Călineşti;
Căi de acces: E 85, DJ 209 D;
Suprafaţa: 3400 ha ;
Comuna Şerbăuţi este situată în partea de nord vest a judeţului Suceava, la o distanţă de 27 km de municipiul Suceava.
In structura ei actuală comuna Şerbăuţi se compune din două sate şi anume
– Sebauţi, sat reşedinţă de comună,
– Călineşti Cupărencu, sat aşezat la 3 km spre sud faţă de Serbăuţi. 
Teritoriul comunei se află în subunitatea Podişului Sucevei, în Podişul Dragomirna, situat între valea Sucevei şi cea a Siretului.
 Relieful este foarte variat, specific masivului deluros Dragomirna, face ca teritoriul acestor două sate să cuprindă dealuri în mare parte, împădurite, păşuni bogate, văi mai înguste sau mai largi şi terenuri joase (347 m altitudine), pe alocuri cu caracter băhnos (mlăştinos).

 Agricultura
– Potenţialul economic al comunei Şerbăuţi este predominant agricol, locuitorii se ocupă în principal cu cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Suprafaţa cultivată cu cereale este de 1500 ha. Pentru a valorifica tradiţia economică a comunei, pentru a o face mai productivă, se doreşte atragerea de investiţii în agricultură şi creşterea animalelor, fiind necesare investiţii pentru extinderea şi modernizarea actualelor exploataţii agricole prin stimularea dezvoltării unor ferme vegetale ecologice, structurate pe culturi specifice, prin dezvoltarea structurilor asociative capabile să realizeze activităţi de producţie agricolă rentabile; Administraţia locală a comunei, precum şi proprietarii de terenuri agricole, sunt interesaţi de parteneriat în cultivarea terenurilor, existând peste 200 ha de teren disponibil arendării, amenajării unor noi ferme vegetale;
– Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte alinierea domeniului la standardele europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii, introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor, consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice;
– Există oportunitatea amenajării unor ferme de melci, iepuri, struţi, fazani, păuni, porumbei, herghelii ş.a., în care să fie angrenată forţă de muncă din localităţile comunei;
Industria agroalimentara
Se pot amenaja:
– Centre de tăiere-abatorizare, carmangerii, centre de colectare, prelucrare şi valorificare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.;
– Pădurile de pe raza comunei acoperă 830 ha si asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure ciuperci şi plante medicinale încât să facă necesară amenajarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a acesora;
– Baze de creştere şi valorificare a peştelui;               

Evenimente locale:
– 15 ian. – Ziua Naşterii lui Mihai Eminescu;
Comuna Şerbăuţi dispune de două şcoli şi două grădiniţe din care o parte necestită reabilitări şi modernizări, existând în acest sens în plan proiecte. Aceste proiecte fac parte din priorităţile comunei în  perioada 2008 – 2013.
În comună există şi două cămine culturale.
La nivelul comunei Şerbăuţi se desfăşoară o serie de activităţi culturale cum ar fi aniversări, comemorări şi alte activităţi pe diferite teme. Acestea se desfăşoară în colaborare cu şcoala, căminul cultural, biblioteca.
Comuna Şerbăuţi  dispune de  cinci  biserici.

Facilitati pentru investitori:
– consultanţă şi suport logistic;
– prezentare şi reprezentare comunitate;
– acces la utilităţi;
– intermedieri concesionări-vânzări terenuri;
– taxe şi impozite reduse, în temei legal;
– forţă de muncă calificată în industria uşoară, prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, electricieni, lăcătuşi mecanici, croitori, munci agricole, turism.

Anunțuri